Het Wisentbos is een dorpsbos gelegen aan de rand van het dorp Dronten.

Rijksdienst van de IJsselmeerpolders

De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders was verantwoordelijk voor de inrichting van de droog gevallen polder.

De bestemmingen landbouw, bewoning, recreatie en natuur zijn alle terug te vinden in het landschap van Oostelijk Flevoland. Hoewel het agrarisch aspect van de verkaveling van Oostelijk Flevoland nog wel erg voorop stond hielden de stedenbouwkundigen toen al rekening met de veranderingen in de maatschappij.

Door kortere arbeidstijden en veranderingen in het gebruik van vervoer worden ook andere voorwaarden aan het landschap gesteld.

Het Wisentbos is hier een voorbeeld van. het bos heeft vanaf het begin een multifunctionele bestemming.

Het in die tijd al rekening houden met deze tendens is wel bijzonder te noemen.

Meer informatie over de drooglegging van Flevoland vind je op de website van het Nieuwland Erfgoed Centrum.

Resten van de Wisent

Het verhaal gaat dat tijdens de inrichting van het Wisentbos botresten naar boven zijn gekomen. Dit is in de polderbodem niet vreemd. Vele vondsten zijn in het museum Erfgoedcentrum in Lelystad terug te vinden.

Nader onderzoek naar de botten gaf aan dat enkele daarvan afkomstig zijn van de Wisent. Een oerrund uit de prehistorie. Dit moet toch een geweldige ervaring zijn om te weten dat vroeger op deze plek Wisenten hebben geleefd! Vandaar dat het bosgebied naar de Wisent is vernoemd.


Scheepswrakken

In Flevoland bent u waarschijnlijk wel eens een baken tegengekomen om scheepswrakken in de bodem te markeren. De bakens attenderen de mensen dat Flevoland een verleden kent en dat ze zich er bewust van zijn dat ze op de bodem van een voormalige zee wonen.

In het Wisentbos zijn in het verleden ook enkele scheepswrakken ontdekt. In het bos zijn 3 waarnemingen geweest van scheepswrakken. Deze zijn gecodeerd als OK83, OK84-I en OK84-II.

OK83 betreft een scheepswrak dat geheel vergraven en verspreid is. OK84-I betreft
een scheepsfragment (een scheepseinde van ca. 5 m) dat volgens het archief nog
in het talud zou zitten, maar bij de herverkenning (jaren 90) niet is aangetroffen.
OK84-II betreft een scheepswrak dat in 1964 is ontdekt en in 1971 is opgegraven.

Informatiebron: Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM).
Met dank aan Mw. Wittebrood (RACM Lelystad) en Mw. Korf (RACM Amersfoort)