Het Wisentbos is een dorpsbos gelegen aan de rand van het dorp Dronten.

nieuws

NIEUWSUPDATES EN FOTO'S
VIA FACEBOOKVia deze website tref je algemene (achtergond-) informatie over Het Wisentbos. Nieuwsupdates, berichten en foto's van activiteiten plaatsen we op Facebook.

De Facebook pagina van Het Wisentbos is openbaar, ook als je geen account hebt kun je dus wel alle informatie vinden en bekijken. Net als een normale website dus eigenlijk.

Heb je wel een account? Like ons dan, je ontvangt dan automatisch de updates in je tijdlijn van Facebook. Je vindt onze pagina hier.

Home - Het Wisentbos

Het Wisentbos is een dorpsbos gelegen aan de rand van het dorp Dronten. Oorspronkelijk is het bosgebied op de plantafel ontworpen door de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders. In 1969 is het dorpsbos gerealiseerd. Na uitgifte van de gronden werd het beheer overgedragen aan Staatsbosbeheer. Het dorpsbos heeft in 2003 een grote facelift ondergaan. Met diverse participanten is invulling gegeven aan een dringende behoefte van de Drontenaren om meer accent te leggen op een recreatieve, natuurrijke omgeving. De Stichting het Wisentbos wil verder gaan op deze ingeslagen weg.

Participatie

Een belangrijke rol bij de ontwikkeling en beheer van het Wisentbos is weggelegd voor een enthousiast team van vrijwilligers van de Stichting het Wisentbos. Op vele terreinen dragen zij hun steentje bij. Daarnaast is een grote betrokkenheid van omringende partijen ontstaan om voor het gehele gebied langs de Wisentweg, Gildenpenningdreef en Drieslag de zichtbaarheid te vergroten. De diverse bedrijven en organisaties willen elkaar versterken en hebben ambitieuze plannen alles nog aantrekkelijker te maken.
Voor meer informatie zie ook; www.dronterland.nl

Nieuwsupdates en foto's via Facebook

Via deze website tref je algemene informatie over
Het Wisentbos. Nieuwsupdates, berichten en foto's van
activiteiten plaatsen we op Facebook.

De Facebook pagina van Het Wisentbos is openbaar, ook
als je geen account hebt kun je dus wel alle informatie
vinden en bekijken. Net als een normale website dus eigenlijk.
Heb je wel een account? Like ons dan, je ontvangt dan
automatisch de updates in je tijdlijn van Facebook.
Je vindt onze pagina hier.