Het Wisentbos is een dorpsbos gelegen aan de rand van het dorp Dronten.

nieuws

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van het derde kwartaal is uit, je kunt deze teruglezen via deze link.Nacht van de Nacht

Op zaterdag 29 oktober zal het IVN in het Wisentbos een excursie verzorgen in het kader van de Nacht van de Nacht. Heeft u wel eens in het donker in het bos gelopen? Meestal kan dat niet maar nu maakt het IVN dit mogelijk tijdens de 12e Nacht van de Nacht. Onderweg is het zoeken naar nachtvlinders, vleermuizen, de sterren en uilen. Het is deze avond bijna nieuwe maan. Hierdoor zal het deze nacht erg donker zijn in het bos. De stadsdichter Martijn Nijdeken is uitgenodigd om een gedicht voor te dragen.

Start 19.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de ingang van het Wisentbos. Voor opgave www.ivn.nl.

Zijn er meer evenementen die op de agenda kunnen worden gezet? Neem dan contact met ons op.


Eiland naar Wijland

Een aantal weken in de zomer is de Gildenpenningdreef afgesloten geweest. Langs de weg zijn werkzaamheden uitgevoerd om een betere doorstroming van het verkeer mogelijk te maken. De reconstructie van de Gildenpenningdreef is uitgevoerd op basis van onderzoeken vanuit het Eiland naar Wijland project.


Educatie

Los in’t Bos is een natuureducatieproject voor de basisscholen in Dronten. In samenwerking met Staatsbosbeheer, de FlevoMeerbibliotheek en het Instituut voor Natuurbescherminsgeducatie worden excursies in het Wisentbos verzorgd. De eerste scholen hebben zich al aangemeld. De IVN-afdeling Dronten heeft eveneens een jeugdnatuurclub opgericht. De jeugd bezoekt regelmatig het Wisentbos met de natuurgidsen van het IVN.


Bloemenweide

Prachtige bloemenweide in het Wisentbos smaakt naar meer. Deze tekst stond in de Flevopost van 6 september. In het Wisentbos is een brede bloemenstrook tot bloei gekomen. Door laat in te zaaien en het prachtige najaarsweer zijn de bloemen enorm gegroeid. Veel bezoekers is het zeker opgevallen hoe groot de zonnebloemen zijn geworden. De Stichting is bijzonder blij met het resultaat. De bloemenpracht is een bron voor vlinders en andere insecten. Hopelijk kan dit project komende jaren worden gecontinueerd.


Home - Het Wisentbos

Het Wisentbos is een dorpsbos gelegen aan de rand van het dorp Dronten. Oorspronkelijk is het bosgebied op de plantafel ontworpen door de Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders. In 1969 is het dorpsbos gerealiseerd. Na uitgifte van de gronden werd het beheer overgedragen aan Staatsbosbeheer. Het dorpsbos heeft in 2003 een grote facelift ondergaan. Met diverse participanten is invulling gegeven aan een dringende behoefte van de Drontenaren om meer accent te leggen op een recreatieve, natuurrijke omgeving. De Stichting het Wisentbos wil verder gaan op deze ingeslagen weg.

Participatie

Een belangrijke rol bij de ontwikkeling en beheer van het Wisentbos is weggelegd voor een enthousiast team van vrijwilligers van de Stichting het Wisentbos. Op vele terreinen dragen zij hun steentje bij. Daarnaast is een grote betrokkenheid van omringende partijen ontstaan om voor het gehele gebied langs de Wisentweg, Gildenpenningdreef en Drieslag de zichtbaarheid te vergroten. De diverse bedrijven en organisaties willen elkaar versterken en hebben ambitieuze plannen alles nog aantrekkelijker te maken.
Voor meer informatie zie ook; www.dronterland.nl

Nieuwsupdates en foto's via Facebook

Via deze website tref je algemene (achtergond-)informatie over
Het Wisentbos. Nieuwsupdates, berichten en foto's van
activiteiten plaatsen we ook via Facebook.

De Facebook pagina van Het Wisentbos is openbaar, ook
als je geen account hebt kun je dus wel alle informatie
vinden en bekijken. Net als een normale website dus eigenlijk.
Heb je wel een account? Like ons dan, je ontvangt dan
automatisch de updates in je tijdlijn van Facebook.
Je vindt onze pagina hier.